SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

„Choruje ktoś wśród was?

Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”

(Jk 5, 14-15).

Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę. Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty.

W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. Sakrament ten jest niejako konsekracją chorego, aby przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do zbawiania świata oraz aby przez śmierć sam wszedł do chwały niebieskiej. Wielu teologów twierdzi, że przez sakrament namaszczenia chorych Chrystus gładzi człowiekowi, przyjmującemu go w dobrej dyspozycji, nie tylko grzechy, ale również i wszystkie należne za nie kary, dzięki czemu zaraz po śmierci przechodzi on do chwały nieba.

Jak kiedyś Chrystus z wielką troską odwiedzał chorych, by podnosić ich na duchu i uzdrawiać, tak obecnie przychodzi w osobie kapłana, aby chorego umocnić, przebaczyć i przygarnąć. Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach.

Odwiedziny chorych odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Adresy chorych zgłasza się w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W nagłych przypadkach kapłana można wezwać o każdej porze. Pamiętajmy, by nigdy nie zwlekać z prośbą o posługę sakramentalną, w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie danej osoby, gdy nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia a także gdy ktoś spodziewa się trudnej operacji medycznej. Wówczas przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych jest jak najbardziej pożądane i błogosławione. Trzeba również pamiętać, że każdy sakrament przeznaczony jest dla osób żyjących, a osoba, która go przyjmuje, powinna przyjmować go świadomie i z aprobatą (wyjątek stanowią sytuacje utraty świadomości lub agonia). W przypadku agonii kapłan może wówczas udzielić odpustu zupełnego na godzinę śmierci. 
Sakramentu Namaszczenia Chorych nie udziela się osobom zmarłym.

Sakrament chorych można w życiu przyjmować wiele razy, nie jest on – jak wielu potocznie mówi – ostatnim namaszczeniem.

Tel.(46) 838-56-06

Chorych można zapisywać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii kościoła lub w nagłych sytuacjach dzwonić bezpośredni do księdza.