PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (J 6,53-57)
Święty Jan
J 6,53-57

Niedziele i Święta

MSZA ŚWIĘTA O GODZ:

+ 09:00
+ 11:30
+ 18:00

Dni Powszednie

MSZA ŚWIĘTA O GODZ:

+18:00

Msze święte popołudniowe niedzielne i w dni powszednie w sezonie zimowym przeniesione są z godziny 18-ej na godzinę 16-ą. 

NABOŻEŃSTWA W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM

Adoracja Najświętszego sakramentu

W każdy piątek tygodnia zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu po Mszy św od godz 18:20 do godz. 19:00.

„Nasiąkam ciszą, milczeniem. Gdy adoruję, przenika mnie świadomość, że to nie tyle ja patrzę na Niego, ile raczej On patrzy na mnie – we mnie. Jego patrzenie – to dotykanie mojego serca. (…) Nie muszę nic mówić, On wie, On przenika, On dotyka. Jego dotyk jest uzdrawianiem. Czasami w sercu pojawia się pytanie: Czego pragnę teraz? Czego pragnę – gdzie Jezus ma dotknąć mojego serca? W którym miejscu? I wtedy dzieje się coś pięknego – otwieram w milczeniu moje serce i nie tyle mówię Mu o tym, co najbardziej mnie nęka i boli, ile POKAZUJĘ Mu te miejsca, odkrywam swoje serce, niczego się przed Nim nie wstydząc.”

Gorzkie Żale

Nabożeństwo “Gorzkich żali” z kazaniem pasyjnym odprawiane jest w naszym kościele w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy Świętej na 11:30 ok 12:15

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. – po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie.

Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część.

DROGA KRZYŻOWA

W naszej parafii nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest w okresie Wielkiego Postu w piątki o godz. 15:30

Droga Krzyżowa – to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od miejsca skazania na śmierć (pretorium Piłata) na miejsce ukrzyżowania (wzgórze Golgoty). Droga Krzyżowa rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, ale 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

Choć od śmierci św. Antoniego z Padwy minęły wieki, jego kult jest wciąż ogromny. Może dlatego, że więcej cudów czyni po śmierci. ( niektórzy nazywają go nawet św. Antonim Cudotwórcą ). Potwierdać to może fakt, iż Antoni kanonizowany został przez papieża Grzegorza IX niespełna rok po śmierci 30 maja 1232 roku a w późniejszym czasie otrzymał tytuł Doktora Kościoła. Do dziś setki tysięcy czcicieli zwraca się do niego i gromadzi się na modlitwach ku jego czci. Wychodząc temu naprzeciw, pragniemy rozkrzewiać to nabożeństwo w naszej parafii. Ta pobożna praktyka z pewnością ubogaci wszystkich, którzy właśnie w św. Antonim z Padwy widzą swojego szczególnego orędownika. W każdy wtorek po Mszy Świętej odmówimy nowennę w intencji odbudowy naszego Kościoła oraz w intencjach zgłoszonych przez parafian.

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

W naszej parafii to Wielkie Nabożeństwo Eucharystyczne  rozpoczyna się 14 sierpnia a kończy 16 sierpnia.

Czterdziestogodzinne nabożeństwo bywa nazywane Quarant’ Ore (lub Quarantore), od quarant – „czterdzieści” oraz hora – „godzina”. Najkrócej mówiąc, polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne i powinno się zarówno zaczynać, jak i kończyć mszą św. Istnieją nawet specjalne, uroczyste msze, połączone z procesją z Najświętszym Sakramentem, przewidziane na początek i koniec czterdziestogodzinnego nabożeństwa.

Majowe

W naszej parafii nabożeństwa majowe odprawiane są zawsze po Mszy Świętej ok. godz 18:20

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska

Czerwcowe

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 18:20.

Nabożeństwa odbywają się w czerwcu – to miesiąc poświęcony w sposób szczególny czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Lipcowe

W naszej parafii kultywowane jest tradycyjne nabożeństwo lipcowe
Ku Czci Najświętszej Krwi Chrystusa, które jest zawsze po Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 18:20.