Ogłoszenia

WSPÓLNOTA PARAFIALNA W NIEBOROWIE

XXV Niedziela Zwykła – 18.09.2016

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (16, 1­13)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”.Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”.Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?”.Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości». Ja też wam powiadam: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie».

INTENCJE MSZALNE W PRZYSZŁYM TYGODNIU:

Poniedziałek19.09 g. 17.00 + Stanisława Jagurę (od uczestników pogrzebu).

Wtorek20.09 g. 17.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa21.09 g. 17.00 + Stanisława Jagurę.

Czwartek22.09 g. 17.00 + Stanisława Jagurę ( od synowej Zofii i wnuczka Grzegorza).

Piątek23.09 g. 17.00 + Bogusława Kozioł ( imieniny)
g. 17.30 + Józefa( 34 rocz. śm.) i Juliannę Multan

Sobota24.09 g. 17.00 Ślub: Ewelina Piątek i Michał Kozioł.
g. 17.30 + Stanisława Dudzińskiego, Eugeniusza Dudzińskiego i Walentego Sobieraj.

Niedziela25.09 g. 9.00 + Władysława (5 rocz. śm.) i Henryka Pacler, Józefę i Jana
g. 11.30 + Stefana i Łucję Rojek.
g. 18.00 + Andrzeja, Helenę i Władysława Kowalskich, zmarłych z rodziny Kowalskich i Sosnowskich