CHRZEST ŚWIĘTY W NIEBOROWSKIEJ ŚWIĄTYNII

CHRZEST ŚWIĘTY

jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (KKK 1213).

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
MT, 28:19

Sakrament Chrztu świętego

Istota sakramentu:

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania : „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213). Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni neofitę „nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17), przybranym synem Bożym (KKK 1265).

Kto może przyjąć chrzest:

Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony (KKK 1246)

Przygotowania:

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zgłaszają się do kancelarii, aby wyrazić wolę ochrzczenia swego dziecka. Otrzymują formularz prośby o chrzest dziecka, który czytelnie wypełniają i przynoszą na katechezę przedchrzcielną razem z aktem urodzenia dziecka i zaświadczeniami dla rodziców chrzestnych.

Jeżeli rodzice nie pochodzą z naszej parafii to po rozmowie z kapłanem i wyrażeniu przez niego zgody na chrzest w naszej parafii, zgłaszają się do proboszcza swojej parafii w celu otrzymania zezwolenia na chrzest poza uprawnioną parafią.